ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η EFC διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας τριών (3) ωρών με θέμα:

New Investigations Technology In Insurance World

Το ewebinar απευθύνεται σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, Συντονιστές – Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Ερευνητές-Εκτιμητές Ζημιών, Εκπαιδευτικούς Φορείς και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τις νέες τεχνολογίες του σήμερα.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες, Robot, ROVs, Uavs, διαφόρων κατηγοριών, που μας βοηθούν να καταγράψουμε, αναλύσουμε και εξομοιώσουμε ατυχήματα, ζημιές σε όλους τους κλάδους ασφάλισης ζημιών, (οχήματα,αεροσκάφη – μη επανδρωμένα, κτίρια).

Ομιλητές θα είναι καταξιωμένα στελέχη και συνεργάτες τις Εταιρίας EFC.
– Μιχαηλίδου Ευαγγελία C.E.O. EFC (Financial Consultant- Insurance Loss Adjuster).
– Μιχαηλίδου Βασιλική Member EFC Training Department (Medical Adjuster).
– Δενδρινός Κων/νος Member EFC Training Department – Data Analyst (Insurance Loss Adjuster & Rovs-Uavs Pilot.
– Τσούμας Νικόλαος C.E.O. Dronexperts (Rpas instructor).
– Τσαπλαντώκα Ελένη Association Member (Simulator Operator).

Θεματολόγιο
– Γενικοί Όροι Τεχνολογιών.
– Νέα συστήματα & Τεχνολογίες.
– Ιστορικά στοιχεία – Τεχνολογική ανάπτυξη στο κλάδο των οχημάτων.
– Προασφαλιστικός Έλεγχος VR System
– Βασικά Χαρακτηριστικά – Τεχνολογική ανάπτυξη στο κλάδο των σκαφών.
– Ασφαλιστικός Έλεγχος με ROVs – UAVs Robots.
– Βασικά στοιχεία – Εξέλιξη Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
– Σύστημα Dagr, Power egg X , Power Ray.
– Εξομοιωτής UAVs.
– Ασφαλιστικός Έλεγχος – Operators Alpha, Bravo, Charlie.
– Βασικά στοιχεία – Καταγραφή, Αυτοψία, στο κλάδο πυρός με χρήση UAVs.
– Εξομοίωση ασφαλιστικών κινδύνων – ατυχημάτων – ανάλυση.

Για δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε έως 5 Δεκεμβρίου 2020 στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210.57.25.635 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας
europeanfinancialconsultants@outlook.com.gr

  • Λόγω περιορισμένων θέσεων η δήλωση συμμετοχής θα είναι δεκτή κατόπιν επικοινωνίας του εκπροσώπου της εταιρίας μας για επιβεβαίωση της θέσης .
    Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης θεωρείται μη αποδεκτή η συμμετοχή σας.
  • Για οποιοδήποτε λόγο αναβολής ή μη διενέργειας του παραπάνω σεμιναρίουθα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες μία (1) ημέρα πριν την έναρξή του.

Μετα τιμής
Μιχαηλίδου Ευαγγελία CEO E.F.C
www.efcconsultants.gr