Ασφάλιση ζωής
Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, είναι η προστασία που παρέχει για το εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, για σε κάθε είδος κινδύνου (θάνατος, επιβίωση, ανικανότητα), που μπορεί να προκύψει.
Σύνταξη αποταμίευση
Σε μια εποχή που το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης είναι υπό αναδιάρθρωση, η Ιδιωτική ασφάλιση, σας παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε τα όνειρα μιας ζωής και να απαλλαγείτε από την αβεβαιότητα του αύριο μέσω των προγραμμάτων Σύνταξης και Αποταμίευσης που σας προσφέρει

Προγράμματα υγείας
Όσο νωρίτερα επιλέξουμε να ασφαλίσουμε την υγεία μας, τόσο καλύτερα καθώς με την πάροδο των χρόνων τα προβλήματα υγείας χτυπούν συχνότερα την πόρτα μας. Σε περίπτωση που θελήσουμε να ασφαλιστούμε σε μεγάλη ηλικία, το κόστος που θα καταβάλλουμε θα είναι αυξημένο, αφού οι δαπάνες υγείας όσο μεγαλώνουμε αυξάνονται. Ένα ασφαλιστήριο υγείας που θα κάνουμε τώρα για τα χρόνια που θα έρθουν είναι μια απόλυτα σωστή επιλογή!

Σύνταξη αποταμίευση
Σε μια εποχή που το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης είναι υπό αναδιάρθρωση, η Ιδιωτική ασφάλιση, σας παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε τα όνειρα μιας ζωής και να απαλλαγείτε από την αβεβαιότητα του αύριο μέσω των προγραμμάτων Σύνταξης και Αποταμίευσης που σας προσφέρει