Τι είναι Νομική Προστασία;

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Τι σας προσφέρει η NP INSURANCE;
Προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον πελάτη έναντι απρόβλεπτων κινδύνων, που μπορεί να του επιφέρουν απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.

Οι παροχές ενδεικτικά είναι:

  • Οι αμοιβές του δικηγόρου.
  • Τα δικαστικά έξοδα και τέλη.
  • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.
  • Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου.
  • Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης Νομικής Προστασίας που σας προσφέρει η NP INSURANCE πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει εδώ: