Ομαδική Ασφάλιση

Τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων αποτελούν την καλύτερη λύση ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και τα ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια της ιδιωτικής ασφάλισης. Συνδυάζουν τα οφέλη που δημιουργούνται όταν ασφαλίζεται μια ομάδα ανθρώπων, μικρή ή μεγάλη, με τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες των ατομικών συμβολαίων.

Σε ποιους απευθύνονται;

Τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων απευθύνονται σε όλο τον πληθυσμό. Προϋπόθεση όμως για τη δημιουργία ενός ομαδικού συμβολαίου είναι να υπάρχει ένα οργανωμένο σχήμα, ένας συνδετικός κρίκος που να δημιουργεί μια ομάδα ανθρώπων, συνήθως άνω των 10 ατόμων, με κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Οι πιο κλασικές περιπτώσεις είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, αλλά υπάρχουν και ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που απευθύνονται σε άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα μέλη ενός φυσιολατρικού συλλόγου, οι αθλητές μιας ομάδας, οι συνταξιούχοι ενός οργανισμού, οι πελάτες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, οι μαθητές ενός σχολείου, τα μέλη ενός κυνηγετικού συλλόγου, οι μετέχοντες σε μια οργανωμένη εκδρομή, οι εγγεγραμμένοι σε ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, τα μέλη μιας επιστημονικής ομάδας, το διδακτικό προσωπικό ενός ιδρύματος και κάθε άλλη ομάδα που μπορούμε να σκεφτούμε.

Είδη ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης και καλύψεις.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες ομαδικών ασφαλίσεων: Η πρώτη αφορά τη Ζωή και την Υγεία των μελών της ομάδας και η δεύτερη τη Σύνταξη και την Αποταμίευση.

Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να προσφερθούν όλες οι καλύψεις που θα συναντούσαμε και σε ένα ατομικό συμβόλαιο, όπως π.χ.:

➺Ασφάλεια ζωής
➺Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ασθένεια
➺Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα
➺Πρόσκαιρη ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος)
➺Νοσοκομειακή περίθαλψη
➺Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
➺Χειρουργικό επίδομα
➺Νοσοκομειακά και μετανοσοκομειακά επιδόματα
➺Παροχές μητρότητας
➺Επείγουσα ιατρική μεταφορά
➺Επίδομα σοβαρών ασθενειών κ.λπ.

Στη δεύτερη κατηγορία, μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα και να προσφερθούν καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της ομάδας, όπως για παράδειγμα:

➺Αποταμιευτικά προγράμματα με προκαθορισμένη ή όχι εισφορά
➺Συνταξιοδοτικά προγράμματα με προκαθορισμένο ή όχι ύψος παροχής
➺Επενδυτικά προγράμματα ➺Προγράμματα αναπλήρωσης εισοδήματος
➺Προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης
➺Προγράμματα στελεχών επιχειρήσεων
➺Ειδικά προγράμματα εφάπαξ κ.λπ.